Οικονομικά Στοιχεία Eταιρείας

ΤΝC GROUP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΝC GROUP IKE


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΗΛ. 2182189998
E-MAIL: info@tncgroup.gr


ΕΤΑΙΡΟΙ
1. Παναγιώτης Χατζής του Δημητρίου, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής
2. Νικόλαος-Παναγιώτης Χατζής του Παναγιώτη, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής
3. Κωνσταντίνος Αγγελάκης του Νικολάου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής

ΕΔΡΑ
Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι, 151 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
6.000 ευρώ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Κωνσταντίνος Αγγελάκης του Νικολάου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Παναγιώτης Χατζής 3.600 ευρώ μετρητά
Νικόλαος-Παναγιώτης Χατζής 1.200 ευρώ μετρητά
Κωνσταντίνος Αγγελάκης 1.200 ευρώ μετρητά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ
127776401000Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός Α' 2015

Ισολογισμός B' 2015